CROSS LADIES

„Život není o hledání sebe sama, ale o vytváření sebe sama.“